Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny “EUROFOLK”

Zespół Pieśni i Tańca “Zamojszczyzna”, Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu pieśni i Tańca “Zamojszczyzna”, Zamojski Dom Kultury, oraz Urząd Miasta Zamościa od 2002 roku są organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Eurofolk”. Festiwal ten od 2005 roku może cieszyć się patronatem CIOFF® Sekcji Polskiej.

XIX MFF “Eurofolk Zamość” odbył się w dniach 12-17 lipca 2022.

The 19th IFF “Eurofolk Zamość” was held July 12-17th 2022.

Ensembles wishing to apply for our festival can find all the necessary information here.

EUROFOLK 2022