Jak to się zaczęło…

Czyli krótka historia Eurofolku

Nasz kierownik artystyczny i choreograf Pani Jolanta Kalinowska – Obst od jakiegoś już czasu marzyła o tym, żeby zespół nie tylko wyjeżdżał na liczne koncerty i festiwale w kraju i poza jego granicami, ale również mógł przyjmować u siebie inne zespoły krajowe i zagraniczne.

Wysunęła więc propozycję do Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca “Zamojszczyzna”, zorganizowania międzynarodowego festiwalu w Zamościu. Ówczesny Zarząd zebrał się i zaczął rozważać siły i środki finansowe, po czym podjął decyzję, że podejmie się tego wyzwania, choć na początku mówiono, że być może to będzie pierwszy i ostatni festiwal, przede wszystkim ze względu na koszty, których samo stowarzyszenie nie było w stanie pokryć, a w najlepszym wypadku może wyjść z tego impreza cykliczna co drugi rok (na szczęście te przewidywania się nie sprawdziły).

 

Zarząd zwołał zgromadzenie członków stowarzyszenia, poinformował ich o propozycji Pani Joli i poprosił o pomoc w organizacji tak dużej imprezy. Pomysł zyskał duże poparcie wszystkich obecnych na zebraniu.

Rozpoczęto przygotowania. Szukano sponsorów i osób chętnych do pomocy, tymi osobami najczęściej byli członkowie stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia, instruktorzy, rodzice tancerzy i tancerze.

Na jednym z zebrań Zarządu w sprawie festiwalu jego ówczesny przewodniczący – Pan Stefan Gościcki – wymyślił nazwę dla “szykowanej” imprezy. Od tej pory mówiono o


I MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU FOLKLORYSTYCZNYM
“EUROFOLK – ZAMOŚĆ”.

 

 

Jak się potem okaże wydarzenie to nabierze charakteru cyklicznego, a to dzięki dużej pomocy sponsorów i bezinteresownego wysiłku tych wszystkich, którzy pracowali przy organizacji i w trakcie festiwalu.

Wszyscy chcieli, aby misją tego festiwalu, oprócz prezentacji folklorystyczno-artystycznej była też integracja z Unią Europejską, w której wszyscy mają się czuć jak w swoim wspólnym domu, dlatego też nazwa festiwalu – “EUROFOLK” wydaje się bardzo odpowiednia.

Dodatkową motywacją do działań była świadomość tego, że dzieci i młodzież uczestnicząc w zajęciach i w życiu zespołu, spędzają czas w sposób dobrze zorganizowany i właściwie wychowawczy. Wszystkie grupy wiekowe wyjeżdżają na wiele koncertów zarówno w kraju jak i poza granice. Wracają
do Zamościa zawsze z nagrodami  i wyróżnieniami.

 

Chcąc się zrewanżować, a jednocześnie zaprezentować Perłę Renesansu Zamość oraz przepiękne walory krajoznawcze i bogatą historię Zamojszczyzny, która jest obecnie głównie regionem rolniczym, postanowiliśmy zorganizować festiwal u siebie, za aprobatą władz lokalnych.

Wszystkie te argumenty przeważyły za tym, aby Eurofolk wpisał się na stałe do kalendarza imprez kulturalnych w Zamościu i odbywał się co roku, a najlepszym dowodem tego jest to, że właśnie odbędzie się kolejny Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny “EUROFOLK”

 


ZAPRASZAMY!