ZPiT Zamojszczyzna – 1985 – 2010…

 

W roku 1985 w wyniku starań dyrekcji Wojewódzkiego Domu Kultury w Zamościu powstał dziecięcy zespół taneczny „Gaik”. W ciągu niespełna roku skład został powiększony o dwie taneczne grupy młodzieżowe i kapelę ludową, zakupiono pierwsze stroje i instrumenty muzyczne. Po półtora rocznej działalności, w październiku 1987 roku, decyzją ówczesnych władz zespołowi nadano nazwę Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” i miano reprezentacyjnego zespołu województwa zamojskiego…

Założycielem,  kierownikiem artystycznym jak i choreografem jest Jolanta KalinowskaObst. Kapelę ludową przez 15 lat (1985 – 2000) prowadził Waldemar Skóra, obecnie prowadzi ją Wojciech Tybulczuk.

Zespół aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Zamościa, dużo koncertuje i organizuje wiele imprez folklorystycznych, m.in. od 2002 roku jest współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Eurofolk”. Działalność zespołu wspomaga Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” założone w 1996 roku.

Zespół nagrodzony:
2010 – Medal Wojewody Lubelskiego
2010 – Medal „Zasłużony dla Zamościa”
2011 – tytuł „Ambasador Zamościa” przyznany przez Prezydenta Miasta Zamościa