Repertuar prezentowany przez
ZPiT “Zamojszczyzna”

 

 

Tańce regionalne:
● Tańce regionu zamojskiego
● Tańce biłgorajskie
● Tańce lubelskie
● Tańce podlaskie
● Tańce rzeszowskie
● Tańce przeworskie
● Tańce krośnieńskie
● Tańce gorlickie
● Tańce lasowiackie
● Tańce nowosądeckie
● Tańce chełmskie
● Tańce górali żywieckich
● Tańce śląskie
● Tańce łowickie
● Tańce opoczyńskie
● Tańce kaszubskie
● Tańce kurpiowskie
● Tańce Przedmieścia Warszawskiego
Polskie tańce narodowe:
krakowiak, oberek, kujawiak, polonez, mazur

Chodzony:

“Z pól zamojskich”, “Dziś zamojskiej ziemi”

Polki:

“Dziadek”, “Śmieszka”, “Wesoła poleczka”, “Piratka”, “Od Chomęcisk”

Widowiska obrzędowe:

“Z Marzanką i Gaikiem”, “Wilijna Pastorałka”, “Hej kolęda”, Sobótki, Dożynki

Wiązanka pieśni patriotycznych:

“W żołnierskiej pieśni”

Ludowe melodie i przyśpiewki:

polskie, ukraińskie, czeskie, włoskie, francuskie,
hiszpańskie, serbskie, macedońskie, węgierskie,
rosyjskie, portugalskie.