Grupa początkująca dorosłych

fot. 2020

fot. 2019

Skład grupy:

Czerwieniec Marta
Iwańczak Magdalena
Józefko Elżbieta
Kwarciana Majdan Agnieszka
Lenart Magdalena
Magryta Magdalena
Stępień Wanda
Szałacha Katarzyna
Szewczuk Agnieszka
Warda Beata
Halski Tomasz
Kuźmiński Grzegorz
Majdan Jarosław
Pawluk Sylwester
Pol Artur
Siemczyk Józef
Stanicki Bogdan
Stopa Marcin
Szmydki Marek