Wydawnictwo

 

Płyta audio ZPiT “Zamojszczyzna”

ZPiT “Zamojszczyzna nagrał swoją pierwszą płytę audio. Nagrania miały miejsce W czerwcu 2006 roku, w profesjonalnym studio nagrań “HENDRIX”, mieszczącym się w Lublinie, w budynku Radia Lublin. Na płycie można słuchać całych wiązanek tańców i przyśpiewek regionalnych, pojedynczych utworów wokalnoinstrumentalnych oraz wiązanek tańców narodowych (KUJAWIAK Z OBERKIEM).

» Płyta jest do nabycia w siedzibie zespołu oraz podczas koncertów w Zamojskim Domu Kultury, w przerwach, przed koncertem oraz po nim w holu.

Płyta powstała przy pomocy finansowej:
» Stowarzyszenia Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca “Zamojszczyzna”
» Urzędu Miasta ZamościaWydawnictwo oferuje także:

» kalendarze ścienne
» kalendarze kieszonkowe
» kubki
» koszulki z logo zespołu
» koszulki z logo Eurofolku

Wszystkie Gadżety zespołowe są do nabycia w siedzibie zespołu oraz podczas koncertów w ZDK w przerwach, przed i po koncercie w holu.