Historia 1985 – 2009

Zespół Pieśni i Tańca ”Zamojszczyzna” 1985-2009

Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” powstał w 1985 roku w wyniku starań dyrekcji Wojewódzkiego Domu Kultury Stanisława Rudego i Ireny Kozubowskiej. Dzięki przychylności temu przedsięwzięciu ówczesnej dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego pani Zofii Piłat, WDK otrzymał dodatkowe etaty i środki na zakup instrumentów muzycznych i strojów. Szczęśliwy los sprawił, że w tym czasie do Zamościa powróciła Jolanta Kalinowska-Obst, absolwentka wydziału Pedagogiki, członkini Zespołu Pieśni i Tańca UMCS, osoba z dużym zaangażowaniem, niezwykle utalentowana, z odziedziczonym po swojej babce, znanej animatorce kultury, umiłowaniem pracy z  dziećmi i młodzieżą. Objęła ona swoją opieką zespół, co szybko owocowało.

 

 

9 października 1987 roku:

“…Doceniając osiągnięty poziom artystyczny, bogaty repertuar uwzględniający pieśni i tańce naszego regionu Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu nadaje Zespołowi nazwę <Zespól Pieśni i Tańca Zamojszczyzna>
Nazwa ta jest wyrazem uznania dla pracy Zespołu oraz zobowiązaniem do szczególnej troski o zachowanie tradycji folkloru zamojskiego i godnego reprezentowania województwa.”

Tymi słowami dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki pani Zofia Piłat po półtorarocznej działalności zespołu nadała mu obecne imię Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”. Ta bardzo ważna uroczystość odbyła się 9 października 1987r. podczas koncertu w ZDKu. W tym dniu uznano go także reprezentacyjnym  zespołem województwa zamojskiego. Brawurowo wykonane tańce, oceniane przez komisję artystyczną ze Sceny Ludowej, dały początek trwającym już dwadzieścia lat sukcesom zespołu. ZPiT „Zamojszczyzna” stał się prawdziwą wizytówką nie tylko Zamościa, ale i całego regionu. Pod kierownictwem artystycznym i pedagogicznym pani Jolanty i kierownictwem muzycznym Waldemara Skóry z małego dziecięcego zespołu tanecznego „Gaik” szybko wyrośli tancerze Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”. Od dwudziestu lat zespół godnie reprezentuje swój region w różnych częściach kraju i świata popularyzując polski folklor ludowy i miejski poprzez wspaniale opracowane polskie tańce ludowe, w tym także odszukane z zapomnienia tańce zamojskie. Repertuar „Zamojszczyzny” to także pieśni ludowe, inscenizacje dawnych obyczajów i programy patriotyczne z tańcami narodowymi.

ZPiT „Zamojszczyzna” prezentował swój repertuar za granicą między innymi w: Jugosławii, Francji, Turcji, Chorwacji, Norwegii, Włoszech, na Wyspach Kanaryjskich,  Słowenii, Rumunii, Macedonii, Niemczech, Białorusi, Hiszpanii, Czechach, Grecji, Serbii, Węgrzech, Bułgarii. A także w Polsce w Rzeszowie, Przemyślu, Strzegomiu, Krakowie, Sierpcu, Baranowie Sandomierskim, Stalowej Woli, Chełmie, Łowiczu, Szydłowcu, Włodawie na różnych przeglądach i festiwalach zostając laureatem bądź dostając różne wyróżnienia. Trzykrotnie brał także udział w znanej imprezie folklorystycznej  w Polsce – „Tydzień Kultury Beskidzkiej”. Tancerze zespołu mieli także okazję w 2002 roku zatańczyć przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II na prywatnej audiencji w Watykanie podczas wyjazdu zespołu na festiwal na Sardynię.

10 listopada 2007r. ZPiT  “Zamojszczyzna” pomyślnie przeszedł weryfikację przeprowadzone przez komisję C.I.O.F.F., czego wynikiem jest 5-letnia rekomendacja grupy młodzieżowej i dorosłej, oraz 3-letnia rekomendacja dla grup dziecięcych na reprezentowanie Polski na festiwalach zagranicznych. Ponad dwadzieścia lat istnienia zespołu to wykształcenie od podstaw kilkuset tancerzy, to realizacja kilkuset występów dla ogromnej widowni, obdarowanie nie tylko pieśnią i tańcem, ale także uśmiechem i młodzieńczym wdziękiem. Sukcesów zespołu nie można oceniać tylko w kategoriach rozrywki, bowiem prezentowane podczas koncertów przez ZPiT „Zamojszczyznę” „lekcje polskości” są dla publiczności ciągle ważne. Takimi właśnie lekcjami są organizowane koncerty dla zamojskich szkół, które cieszą się zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak  i nauczycieli.

Dla tancerzy ważne są wyniesione z zespołu artystyczne umiejętności, które procentować będą przez długie lata z pożytkiem dla nas wszystkich. Jednak najważniejsze dla nich są wspaniałe wspomnienia, które nawet w późnej starości będą przywracały uśmiech na ich twarze. Pierwsze próby, pierwsze koncerty, pierwsze porażki, ale także pierwsze sukcesy. Właśnie to wszystko tancerze “Zamojszczyzny” będą wspominać przez długie lata.

”Jestem pewna, że zawsze będę pamiętać o tej wspaniałej, roztańczonej rodzinie, bez której nie wyobrażam sobie mojego życia”

Słowa Magdaleny Bernat – byłej tancerki zespołu są bardzo prawdziwe, bo wszyscy członkowie Zespołu Pieśni i Tańca “Zamojszczyzna” czują się jedną wielką rodziną! I tak już dwadzieścia pięć lat…