Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego
Zespołu Pieśni i Tańca “Zamojszczyzna”

15 listopada 2022 roku odbyło się Walne, Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie członków Stowarzyszenia PLZPiT „Zamojszczyzna”., na którym wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. Przez następne 3 lata Zarząd działa w składzie:

Przewodnicząca – Anna Polska
Wice – Piotr Pawlasiuk

Skarbnik – Anna Majzer
Sekretarz – Magdalena Magryta
Członkowie – Zygmunt Choma,  Ewa Kruk,  Andrzej Pawelec

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Wojciech Hantz
Członkowie – Agnieszka Szewczuk, Józef Siemczyk

Zarząd Stowarzyszenia.Rozliczenie PIT z PITax.pl


Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca “Zamojszczyzna” ma na celu wspieranie działalności i zespołu “Zamojszczyzna”. To jest główny jego cel. W dniu  20.09.1996 r. zebrali się rodzice dzieci tańczących w Zespole Pieśni i Tańca “Zamojszczyzna” oraz tancerze tego zespołu i postanowili założyć Stowarzyszenie, które będzie miało na celu podejmowanie działań zmierzających do popularyzacji muzyki i tańca ludowego oraz wspieranie działalności ZPiT “Zamojszczyzna”. Zebrani podjęli uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca “Zamojszczyzna”.

Od 28 V 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia pracuje w składzie:
Anna Polska – przewodnicząca
Piotr Pawlasiuk – z-ca przewodniczącej
Anna Majzer – skarbnik
Monika Łapa
Małgorzata Sawic
Zygmunt Choma
Adam Sowiński

Komisja Rewizyjna w składzie:
Łubkowska Bernardyna
Hantz Wojciech

28 maja 2018 ,podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Stowarzyszenia PLZPiT “Zamojszczyzna” , wybrano Zarząd Stowarzyszenia. Obecni na zebraniu ponownie wybrali do Zarządu Annę Polską, Annę Majzer, Monikę Łąpę, Zygmuta Chomę, Adama Sowińskiego i Piotra Pawlasiuka. Nowym członkiem zarządu jest Małgorzata Sawic, która zastąpiła Annę Konior pełniącą funkcję sekretarza.
Pani Ani Konior serdecznie dziękujemy za wieloletnią pracę w Zarządzie naszego Stowarzyszenia.

Zmiana w Zarządzie Stowarzyszenia od dn. 9 marca 2015 r.:
Anna Polska – Przewodnicząca
Adam Sowiński – Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Anna Majzer – Skarbnik
Anna Konior – Sekretarz
Monika Łapa – członek
Zygmunt Choma – członek
Piotr Pawlasiuk – członek

STATUETKĘ ANIMATORA KULTURY ZAMOŚCIA wręczył przewodniczącej Stowarzyszenia Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk.
animator

Od lutego 2013 r. Zarząd Stowarzyszenia pracuje w składzie:
Przewodnicząca – Anna Polska
Zastępca Przewodniczącej – Anna Konior
Skarbnik – Anna Majzer
Członek – Zygmunt Choma
Członek – Leszek Wojnarowski
Członek – Adam Sowiński

Księgową Stowarzyszenia jest Monika Łapa.

Dnia 29 marca 2012 odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Ogólne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia PLZPiT “Zamojszczyzna”

Zgromadzenie wybrało:
Zarząd Stowarzyszenia, w skład którego weszli:
Anna Polska, Anna Majzer, Monika Łapa, Mariola Pawłowska, Zygmunt Choma, Leszek Wojnarowski i Andrzej Ścibak
oraz Komisję Rewizyjną w składzie – Urszula Jarocka, Lidia Bizior, Henryk Barczuk

Wszystkim wybranym – gratulujemy i życzymy wytrwałości, przebojowości i nieustępliwości w działaniach na rzecz “Zamojszczyzny”.

Zarząd po ukonstytuowaniu się w dniu 2 kwietnia 2012 r. podzielił funkcje w następujący sposób:
Anna Polska – Przewodnicząca Zarządu
Maria Pawłowska – Zastępca przewodniczącej Zarządu
Anna Majzer – Skarbnik
Leszek Wojnarowski – Sekretarz
Monika Łapa – Członek
Zygmunt Choma – Członek
Andrzej Ścibak – Członek

Komisja Rewizyjna po ukonstytuowaniu się 2 kwietnia 2012 r. podzieliła funkcje w następujący sposób:
Urszula Jarocka – Przewodnicząca
Lidia Bizior – Członek
Henryk Barczuk – Członek

Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028072.
NIP: 922-231-31-35
Regon: 950293699
Siedziba przy ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość – w Zamojskim Domu Kultury, tel. (84) 639-20-21, 639-20-22
Nr konta w Banku PKO BP: 61 1020 5356 0000 1402 0137 8819 (wpłata składek członkowskich i pozostałe wpłaty)

 

1%

Dzięki państwa wsparciu Stowarzyszenie będzie mogło jeszcze lepiej wspierać działalność zespołu.

● organizacja pożytku publicznego ●

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym możesz przekazać 1% podatku
lub 6% dochodu (przychodu) wspierając nasze Stowarzyszenie.

Za wszelkie wpłaty z góry serdecznie dziękujemy!

Wpłaty należy kierować na odbiorcę:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LUDOWEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA “ZAMOJSZCZYZNA” 22- 400 Zamość ul. Partyzantów 13

KRS – 0000028072

Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu
Pieśni i Tańca “Zamojszczyzna”
22-400 Zamość ul. Partyzantów 13

Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ <a​ ​href=”​https://www.iwop.pl/​”>Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.