Życzenia Świąteczne

10 kwietnia 2020 :: 22:47

Świąt prawdziwie Wielkanocnych
z jajkiem, słońcem i Dyngusem roześmianym,
z wiarą mocną w lepsze jutro
i nadzieją…
Niech to Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i miłością,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Radosnego Alleluja!
życzy
Zespół Pieśni i Tańca
Zamojszczyzna