Jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca “Zamojszczyzna”

Piętnaście lat temu, przed świętowaniem dwudziestolecia Zespołu zastanawiałam się czy jest dla mnie i innych rodziców nasz Zespół. Dziś mam takie zdanie jak wówczas. Napisałam wtedy, że “do udzielenia odpowiedzi dojrzewamy latami razem z naszymi dziećmi. Niewątpliwie “Zamojszczyzna jest częścią naszego życia, bo niezależnie od tego, czy jesteśmy tu 2, 8 czy 15 lat, spotykamy się kilka razy w tygodniu, poznajemy się i nawet zaprzyjaźniamy, dochodząc do wniosku, że .. to takie oczywiste. Początkowo organizujemy dzieciom czas wolny, przyprowadzamy, potem szyjemy, haftujemy, ciągle i niezmiennie pierzemy i prasujemy, wiążemy niezliczone ilości kokard i wstążek, zaplatamy kilometry warkoczy i niecierpliwie czekamy na koncerty, na występy naszych pociech i .. na spotkania, bo okazuje się, że mamy sobie mnóstwo do powiedzenia, bo myślimy i czujemy podobnie. Wzruszamy się w czasie występów, dyskretnie ocieramy łzy wzruszenia.”

Minęło piętnaście lat, przed nami jubileusz trzydziestopięciolecia Zespołu, a emocje są wciąż takie same.

ZPiT jest członkiem Polskiej Sekcji CIOFF® Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej i swymi dokonaniami doskonale wpisuje się w nakreślone przez nią cele, którymi są: (cyt.za CIOFF®) “utrwalanie i prezentowanie piękna tradycyjnych kultur różnych narodów oraz budzenie dla nich zrozumienia i szacunku, rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie zachowania i popularyzowania folkloru i sztuki ludowej (…) oraz możliwie najszersze włączanie młodego pokolenia w realizację powyższych celów”, a działanie te zdaniem CIOFF® “uzyskały aprobatę współczesnego świata”.

Przez trzydzieści pięć lat istnienia Zespół “wychował” kilka tysięcy tancerzy i muzyków, co sukces zespołu czyni tym większym, gdyż utrzymanie stale wysokiego poziomu, gdy wewnętrzna rotacja jest ciągła, jest nie lada wyzwaniem. Sukces ten zespół zawdzięcza Swej Założycielce, bowiem sama pracując z pasją i oddaniem, potrafiła dobrać Współpracowników równie utalentowanych i oddanych, by wspólnie, z sukcesem, przekazać swój entuzjazm i zaangażowanie swym podopiecznym. Wynikiem wspólnych wysiłków są niezwykle barwne i energetyczne koncerty, dające widzom wiele radości i wzruszeń w czasie prezentowania tańców regionalnych i narodowych.

“Zamojszczyzna” wytańczyła wiele nagród na przeglądach i festiwalach folklorystycznych polskich i zagranicznych. Z wielkim powodzeniem tancerze biorą udział w Ogólnopolskich Turniejach Tańców Polskich, zajmując czołowe miejsca w klasyfikacjach. Udział w każdym przedsięwzięciu zespół kończy sukcesem, ciesząc kadrę, tancerzy i swych sympatyków.

Zespół Pieśni i Tańca “Zamojszczyzna” to kunszt, energetyczne tańce i żywiołowa muzyka, to dynamika, ruch, to szaleństwo barw i bogactwo kostiumów, o świetność których również dba się w zespole z niezwykła pieczołowitością i starannością, bo kostium jest najbardziej efektownych elementem folkloru i zwraca uwagę widzów, a tancerzom dodaje urody. “Zamojszczyzna” to taniec, śpiew, muzyka, to radość, energia, werwa, temperament, to praca, praca, praca, i jeszcze raz praca. Wysiłek i wyrzeczenia wielu osób, które w ciągu trzydziestu pięciu minionych lat sprawiły, że zespół powstał i istnieje do dnia dzisiejszego. W  październiku 2020 roku mija 35 lat od powstania Zespołu lecz ze względu na pandemię koronawirusa zdecydowano obchody jubileuszu przenieść na rok 2021, aby w koncertach mogli uczestniczyć również byli członkowie zespołu, dając wszystkim niczym nie zmąconą radość. Wielką wartością jest możliwość osobistego uczestniczenia w odtwarzaniu i kultywowaniu tradycji, łącząc się we wspaniałym tańcu, śpiewie i zabawie.

Choreografowie i Muzycy to zdolni i charyzmatyczni ludzie, którzy swym zapałem potrafią zarazić Tancerzy, i tych maluchów, którzy dopiero stawiają swe pierwsze kroki na scenie, i tych bardziej doświadczonych, należących do zespołu od kilku, czy nawet kilkunastu lat. I chyba w tej pełnej pasji pracy, wykonywanej z niezwykłą rzetelnością i oddaniem, tkwi tajemnica sukcesu “Zamojszczyzny”, która (pomimo nieustannej wewnętrznej rotacji tancerzy) niezmiennie zachowuje wysoki poziom artystyczny, tak wysoko oceniany przez ekspertów Polskiej Sekcji CIOFF® – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej. Oceny są zawsze maksymalne, wzmocnione informacją, że zespół plasuje się wśród najlepszych w Polsce i okraszone uznaniem za wielopokoleniowość. Sukces tkwi też pewnie w nieustającym dążeniu do doskonałości, w nieustającej pracy, zmierzającej do jeszcze lepszych wyników, do jeszcze doskonalszych wykonań. Kadra, Tancerze i Muzycy doskonałość chcą osiągnąć systematycznymi treningami, ćwiczeniami i próbami, bo tak właśnie wygląda codzienność zespołu – ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia … do granic zmęczenia, do granic wytrzymałości, aż do znudzenia, aby w efekcie tych wielogodzinnych starań, wieloosobowych zmagań, osiągnąć pożądany przez Kierownika Zespołu efekt, bo Pani Jolanta Kalinowska-Obst jest wymagającym choreografem, dyscyplinującym Muzyków i Tancerzy, oczekującym doskonałego technicznego wykonania kroków i figur w tańcu. W Jej rękach spoczywa odpowiedzialność za Zespół Pieśni i Tańca “Zamojszczyzna”, który trzydzieści pięć lat temu założyła i który przez te wszystkie lata z sukcesem prowadzi.

Niewątpliwy majątek, w postaci niepowtarzalnych choreografii i opracowań muzycznych, będących elementami repertuaru, a także w postaci wielu tysięcy bogatych kostiumów i rekwizytów, ma znaczenie wówczas, gdy dysponują nim wyjątkowi ludzie, nadając mu niezwykły, magiczny wręcz charakter w czasie pełnych magii koncertów, bo takie są efekty wieloletniej pracy Kierownictwa i Kadry Zespołu Pieśni i Tańca “Zamojszczyzna”. Oni, pełni zapału i entuzjazmu, pełni ciągle nowych pomysłów, systematyczni i wytrwali w codziennej pracy, prowadzą Tancerzy i Muzyków ku ciągle nowym wyzwaniom, ku sukcesom.

Bogate elementy folkloru: układy choreograficzne, opracowania muzyczne, kostiumy ludowe są bezcenne, bo istnieją już tylko na scenie. Członkowie zespołu czynnie włączają się podtrzymywania pamięci o zanikającej kulturze tradycyjnej, mają udział w podtrzymywaniu tożsamości narodowej, w dbaniu o nasze narodowe dziedzictwo.

Z okazji Jubileuszu XXXV-lecia życzę Zespołowi koncertów pełnych entuzjazmu, żywiołowości i maestrii oraz wielu sukcesów, niosących radość i zadowolenie, a nam, sympatykom “Zamojszczyzny”, życzę, aby jeszcze przez wiele dziesiątek lat Zespół Pieśni i Tańca “Zamojszczyzna” rozsławiał nasze miasto, nasz region i nasz kraj, kultywując regionalne i narodowe polskie tradycje.

Z wyrazami sympatii i podziwu

Anna Polska