Zajęcia

13 sierpnia 2020 :: 20:51

ZPiT „Zamojszczyzna” zajęcia dla gr. II, gr. IAiB oraz gr.”Zamościaki”

17.08.2020 (poniedziałek) – gr. II g. 14.00 – spotkanie organiz., 14.30 – 16.00 wokal – ZDK
18.08.2020 (wtorek) – gr. II g. 14.00 – 16.00 tańce, g.16.00-17.00 wokal
gr. IA g.17.15 wokal, g. 18.00 – 20.00 tańce
gr. IB 17.00 – 20.00 tańce, g. 18.00 – 19.00 wokal
młodzieżowe pary turniejowe – g. 16.00 – 17.00

20.08.2020 (czwartek) – gr. II g. 14.00 – 16.00 tańce, g.16.00-17.00 wokal -ZDK
gr. IB g.17.00 wokal – ZDK, g. 18.00 – 20.00 tańce

21.08.2020 (piątek) gr. II g. 14.00 – 16.00 tańce, g.16.00-17.00 wokal
gr. IA g.17.15 wokal, g. 18.00 – 20.00 tańce
gr. IB 17.00 – 20.00 tańce, g. 18.00 – 19.00 wokal

24.08.2020 (poniedziałek) – gr. III 13.30 – 15.30 tańce, 16.00 – 17.00 wokal -ZDK
gr. II g. 16.00 – 18.00 tańce,
gr. IB g. 18.00 – 20.00 tańce (+ gr. IA)

25. 08.2020 (wtorek) gr. III g. 13.00 -15.00 dobór kostiumów do zdjęć – ZDK
gr. II g. 14.00 – 16.00 tańce, g.16.00-17.00 wokal
gr. IA g.17.15 wokal, g. 18.00 – 20.00 tańce
gr. IB 17.00 – 20.00 tańce, g. 18.00 – 19.00 wokal

26.08.2020 (środa) gr.III i II zdjęcia do folderu

27. 08.2020 (czwartek) gr.II i gr. I AiB oraz pary turn.
Godz. 18.00 KONCERT „FOLKOWE POŻEGNANIE WAKACJI” – Rynek Wielki

28.08.2020 (piątek) gr. III, II, IA i IB zdjęcia do folderu