Nabór dzieci do ZPiT “Zamojszczyzna”

14 października 2021 :: 14:50

Zapraszamy wszystkie dzieci, które w tym roku chciałyby dołączyć do ZPiT „Zamojszczyzna” na przesłuchania, które odbędą się we wtorek 26 października w godz.16.00-18.00 w Zamojskim Domu Kultury. W roku bieżącym przyjmować będziemy dzieci w wieku 7-9 lat.

Ze względu na trwającą epidemię Covid-19, wprowadziliśmy podział:
g. 16.00-16.40: 7-latki,
g. 16.45-17.20: 8-latki,
g. 17.30-18.00: 9-latki.

Miejsce oczekiwań na przesłuchanie – hol główny, parter.

Kandydaci mogą wejść na teren ZDK z jednym rodzicem/opiekunem. Wszystkie osoby przebywające w siedzibie proszone są o zasłanianie maseczkami ust oraz nosa. Dzieci na egzamin wchodzą bez maseczek.

Prosimy, aby na przesłuchania dzieci przyszły ubrane w strój ćwiczebny oraz miały na zmianę wygodne, miękkie obuwie.

Wyniki naborów zostaną ogłoszone w sekretariacie ZDK (kontakt tel. 846392021) oraz na stronie internetowej Zespołu w dniu 29 października.

Zajęcia dla nowo przyjętych dzieci będą odbywać się w poniedziałki, od g.15.30 do g.17.30 (wokal+taniec). Koszt zajęć – 30 zł miesięcznie + wpisowe 50 zł.
Ewentualne pytania prosimy kierować pod nr tel. 84 6392021.

Życzymy powodzenia na przesłuchaniach i czekamy na nowych tancerzy w Zespole.