Przeglądy, festiwale…

25 kwietnia 2007 :: 21:42

W dniu 19 maja ZPiT „Zamojszczyzna” weźmie udział w
VII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego we Włodawie
– wezmą w nim udział dwie grupy: III młodzieżowa młodsza i gr. IV dziecięca starsza

Natomiast w dniach 7 – 10 czerwca ZPiT „Zamojszczyzna” weźmie udział w
VII Konkursie Zespołów Folklorystycznych im. Michała Kosińskiego o Grand Prix Polskiej Sekcji C.I.O.F.F. w Puławach
– weźmie w nim udział II grupa młodzieżowa starsza

Życzymy wszystkim wielkich sukcesów na tych przeglądach