Nagroda “Najaktywniejsza organizacja pozarządowa roku 2022”

5 stycznia 2024 :: 21:16

Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca “Zamojszczyzna” zostało, w wyniku rozstrzygniętego konkursu, “NAJAKTYWNIEJSZĄ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ ROKU 2022”. Nagrodę konkursową w wysokości 5000 zł Zarząd Stowarzyszenia postanowił przeznaczyć na zakup damskiego kostiumu Krakowiaków Wschodnich.

W ofercie konkursowej stowarzyszenie przedstawiło swą działalność w roku 2022, informując, między innymi, o tym, że z przyznanych dotacji i osiągniętych przychodów w 2022 roku Stowarzyszenie zorganizowało szereg imprez kulturalnych, warsztaty artystyczne, wyjazdy na festiwale zagraniczne, XIX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK -ZAMOŚĆ 2022, sfinansowano wyjazdy reprezentantów ZPiT na turnieje tańców polskich, przygotowano podziękowania i grawertony z okazji jubileuszu 25-lecia stowarzyszenia oraz na bieżąco uzupełniono kostiumy i naprawiono uszkodzoną garderobę. Członkowie stowarzyszenia biorą udział we wszystkich przedsięwzięciach Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” w kraju i zagranicą. Reprezentantka Stowarzyszenia, jako członek Zespołu Konkursowego, bierze udział w spotkaniach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych UM Zamość oraz jest członkiem Zespołu ds wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2021-2030.

Stowarzyszenie współpracuje na co dzień z Zamojskim Domem Kultury a przy organizacji Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Eurofolk-Zamość z Urzędem Miasta Zamość, głównie Wydziałem Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zamościu, Bursą Międzyszkolną Nr 1 w Zamościu, Miejskim Zakładem Komunikacji w Zamościu, Strażą Miejską, Muzeum Zamojskim, Restauratorami z Zamościa, Gminą Zamość, Starostwem Powiatowym w Zamościu a także Międzynarodową Radą Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF®.

Działalność Stowarzyszenia służy szeroko rozumianej integracji różnych środowisk. Podejmowane inicjatywy integrują ze sobą najmłodszych, młodzież, rodziców jak i dziadków. Uczą poszanowania tradycji oraz pielęgnacji dawnych obyczajów.

Aktywność niekoniecznie oznacza fajerwerki, widoczne z daleka i wszystkim. Stowarzyszenie nie promuje siebie lecz polski folklor, regionalne i narodowe tańce i muzykę, wartości patriotyczne i kulturowe, które w piękny i widowiskowy sposób prezentuje i propaguje Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, wspierany organizacyjnie i finansowo przez stowarzyszenie.
Efektem działań stowarzyszenia jest również promocja Zamościa, regionu zamojskiego i Polski.