EUROFOLK 2013 – uczestnicy

Cypr Północny
LAPTA BELEDIYESI HALK DANSLARI TOPLULUĞU z Girne

Ludowy Zespół Taneczny Miasta Lapitos został utworzony przez Urząd Miasta Lapitos w 2008 r. Jego celem jest propagowanie dawnej cypryjskiej kultury w postaci ludowych tańców i pieśni. Zespół wystąpił podczas tureckich festiwali Fomed Big Ankara Festival i Fomget Istanbul Cultural Meeting, jak również festiwalu Osmangazi w Macedonii.

Kierownik: Ahmet Tayyareci 
Choreograf: Arda Nasiboğlu

 


Gruzja

MOMAVALI z Tbilisi

Zespół taneczny “Momavali” (“przyszłość”) został założony w 1991 r. przez stowarzyszenie Erisioni. Jego działalność skupia się wokół propagowania gruzińskich tańców i pieśni ludowych wśród dzieci. Zespół występował już m.in. w Turcji, Cypr, Rosji, Bułgarii, Grecji, we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Belgii, Rumunii, Polsce, Syrii i Jordanii.

Kierownik: Demur Surmava
Choreograf: Zaal Chumburidze

 


Belgia

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY “DE KREKELS” z Bonheiden

Zespół Folklorystyczny “De Krekels” powstał w 1973 r. w Bonheinden, wiosce usytuowanej pomiędzy Brukselą a Antwerpią, na terenie Flandrii, niderlandzkojęzycznej części Belgii. Repertuar zespołu składa się w całości z flamandzkich tańców ludowych przedstawiających ludowe tradycje takie jak uprawa pól czy obrzędy weselne oraz stylizowanych mazurków, polek i walców, połączonych z akompaniamentem flamandzkiej muzyki oraz tradycyjnym pokazem flag. Występy zespołu ubarwiają tradycyjne stroje dostosowane do konkretnych tańców oraz akcesoria w postaci drewniaków i wiklinowych koszy noszonych na głowach przez kobiety. Zespół występował w Holandii, Niemczech, Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwajcarii, na Węgrzech, w Portugalii, Hiszpanii, Bułgarii, Estonii, Grecji, Turcji, Tunezji, Izraelu, Kanadzie, USA oraz wielu innych państwach.

Kierownik: Walter Casteels
Choreografowie: Evelien Clemens, Liesbeth Casteels


Meksyk

ESTAMPAS DE MEXICO z Naucalpan de Júarez

Zespół Compañía Nacional de Danza Folklórica Estampas de México został założony w 2005 r. przez nauczyciela i choreografa Carlosa Islasa w celu pielęgnowania tradycyjnej kultury i sztuki Meksyku. Na program zespołu składają się pełne gorących rytmów oraz energii tańce: Danza Azteca, Huasteca Hidalgo, Chihuaha, Veracruz, Bamba, Nayarit oraz Balisco. Towarzyszy im autentyczna, tradycyjna muzyka grana na takich instrumentach jak: trąbka, skrzypce, vihuela, guitarrón, jarana i huehuetl. Zespół występował na wielu krajowych oraz międzynarodowych festiwalach, m.in. w XIII Światowym Festiwalu Tańca Ludowego w Palma de Mallorca (Hiszpania) oraz Międzynarodowym Festiwalu “Maravillas de la Infancia” w Matanzas (Kuba).

Kierownik i choreograf: Carlos Islas


Serbia

KUD “BUDUĆNOST” z Dobanovci

Zespół “BUDUĆNOST” powstał w 1985 r w miejscowości Dobanovci, leżącej ok. 20 km od Belgradu. Obecnie liczy on ok. 250 osób składających się na trzy sekcje: folklorystyczną, muzyczną oraz weteranów. Na program zespołu składają się tańce z różnych stron byłej Jugosławii. Brał on udział w wielu lokalnych oraz międzynarodowych przeglądach i festiwalach folklorystycznych w takich krajach jak Polska, Niemcy, Luksemburg, Portugalia, Grecja, Włochy, Węgry, Słowacja, Bułgaria, Turcja i wielu innych.

Menedżer zespołu: Dragan Todorčević
Choreograf: Dragan Bubić


Ukraina
WOŁYNIANKA z Łucka

Amatorski Zespół Tańca Ludowego “Wołynianka”, działający przy Łuckim Pałacu Kultury, powstał w 1959 r. Na jego repertuar składają się ukraińskie tańce i pieśni ludowe regionu wołyńskiego. Na przestrzeni lat reprezentował ukraińską kulturę ludową na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych w Rosji, Polsce, na Węgrzech, w Mołdawii, na Białorusi, w Jugosławii, Grecji, na Malcie, w Tunezji, Libanie, Niemczech, Czechach, Słowacji, Słowenii, Austrii, Izraelu, Szwecji, Portugalii, Luksemburgu, Egipcie, Turcji, Anglii, Chinach, Szwajcarii, Belgii i Holandii. Od 1964 r. akompaniuje mu kapela ludowa grająca na takich instrumentach jak: kozabas, buhay, sopilka (fistula), nay oraz volynka (dudy). Zespół należy również do ukraińskiej sekcji CIOFF®.

Kierownik: Oleg Kozaczuk