Eurofolk 2019: Folklore Ensemble „NASHENCI” – Bulgaria

Video: Ryszard Molas