Komunikat

5 czerwca 2020 :: 10:12

Kadra ZPiT „Zamojszczyzna” z radością przyjęła do wiadomości ostatnie rozporządzenie Rady Ministrów dot. wznowienia działalności m.in. domów kultury i decyzję dyrektora Zamojskiego Domu Kultury o możliwości prowadzenia zajęć tanecznych i wokalnych.   Dość mamy szycia, haftowania, prac archiwalnych i zajęć w sieci. Zwłaszcza, że rok bieżący to rok Jubileuszu 35-lecia zespołu. Miał być bardzo pracowity i atrakcyjny ( dużo prób, warsztatów, koncertów itd.) Niestety, główne koncerty i imprezy  jubileuszowe zmuszeni jesteśmy przenieść na rok przyszły. Plany pokrzyżował koronawirus. Ale życie zespołowe toczy się dalej i wreszcie  w tych trudnych czasach : ZACZYNAMY  ZAJĘCIA !!!

 1. Od 16 VI zaczynamy zajęcia grup dorosłych
 2. 18 VI odbędzie się spotkanie z grupą młodzieżową o godz.15,00 ( o zajęciach zdecydujemy po konsultacjach z rodzicami)
 3. Przypominamy o składkach członkowskich na Stowarzyszenie PLZPiT „Zamojszczyzna” płatnych przelewem na konto
 4. Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Zamojskiego Domu Kultury opłaty za zajęcia za miesiące IV – VI wynoszą 50% 
 5. Przed zajęciami -kilka uwag : JAK BEZPIECZNIE WRÓCIĆ NA SALĘ TANECZNĄ? ?

Ponad dwumiesięczny lockdown dał się odczuć pośrednio lub bezpośrednio wszystkim – również miłośnikom folkloru. Większość tegorocznych festiwali, przeglądów zostało odwołanych, nie mogliśmy brać udziału w próbach wokalnych oraz tanecznych, a całość „zespołowego życia” przeniosła się do sieci.

Na całe szczęście ostatnie rozporządzenia Rady Ministrów zezwalają na wznowienie działalności domów, centrów i ośrodków kultury. Priorytetem nadal dla wszystkich pozostaje profilaktyczne działanie przeciwpandemiczne , minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zajęć. Coraz częściej jednak pojawia się pytane: w jaki sposób bezpiecznie wrócić do wytęsknionych prób?

Postanowiliśmy w jednym miejscu zebrać wszystkie najważniejsze wytyczne:

 • Zajęcia powinny odbywać się w wyznaczonej i stałej Sali, o określonym czasie trwania zajęć z określonym limitem osób
 • Zajęcia prowadzone są bez maseczek ochronnych i rękawiczek
 • Przed przystąpienie do zajęć obowiązkowo należy zdezynfekować dłonie
 • Uczestnik zajęć musi być zdrowy – bez objawów chorobowych min. 14 dni
 • Prowadzący zajęcia może odmówić przyjęcia członka Zespołu, gdy zauważy objawy infekcji
 • W zajęciach nie może brać udziału osoba, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji
 • Szatnia dostępna jest tylko do pozostawienia obuwia i okrycia wierzchniego (na zajęcia przychodzimy przebrani w strój taneczny)
 • Na zajęcia nie przynosimy jedzenia i nie korzystamy z dodatkowych przedmiotów (w tym telefonów komórkowych)
 • Na zajęciach nie mogą pojawić się osoby trzecie
 • Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń po każdych zajęciach

Szczegółowe informacje znajdziecie na:

➡ https://www.gov.pl/w…/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury2
➡ https://www.gov.pl/…/wytyczne-dla-instytucji-prowadzacych-d…

Tymczasem wyciągajcie z szaf baletki, pozytywny humor, dużo energii i na próbę!
Dużo zdrowia ? Uważajcie na siebie!