Międzynarodowy Festiwalu Folklorystycznego „Kalinowe Lato nad Dnieprem”, Ukraina, Ukrainie 2019

UKR 4
UKR 5
UKR 6
ukrAINA 1
URAINA3