XIX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
„Eurofolk” 2020

Zarząd Stowarzyszenia PLZPiT „Zamojszczyzna” podjął decyzję, że w roku bieżącym MFF EUROFOLK nie odbędzie się.