XIX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
“Eurofolk” 2020

Zarząd Stowarzyszenia PLZPiT “Zamojszczyzna” podjął decyzję, że w roku bieżącym MFF EUROFOLK nie odbędzie się.